استعلام قیمت

 • تصویربرداری 2 دوربین SLR
 • تحویل فیلم مونتاژ شده روی هارد و Blu_Ray
 • عکاسی اتلیه یا عمارت و باغ
 • البوم 10 برگ 30*60 با جلد چرم
هدایای آرته
 • البوم کیفی هدیه از البوم بزرگ
 • عکس 70*100 با شاسی قابدار
 • لیت 10*15 20 عدد

  منوی شماره 1

  3,200,000 2,880,000 تومان
 • تصویربرداری 2 دوربین SLR
 • تحویل فیلم مونتاژ شده روی هارد و Blu_Ray
 • عکاسی اتلیه یا عمارت و باغ
 • عکاسی عقد و خبری مراسم
 • البوم 10 برگ 40*60 با جلد چرم
هدایای آرته
 • البوم کیفی هدیه از البوم بزرگ
 • عکس 70*100 با شاسی قابدار
 • لیت 10*15 30 عدد
 • یادگاری والدین 20*30 با شاسی

  منوی شماره 2

  4,500,000 3,600,000 تومان
 • تصویربرداری 2 دوربین SLR
 • تصویربرداری باغ با هلی شات
 • تحویل فیلم مونتاژ شده روی هارد و Blu_Ray
 • عکاسی اتلیه یا عمارت, باغ, عقد و خبری مراسم
 • البوم 10 برگ 50*70 با جلد چرم و عکس
هدایای آرته
 • البوم کیفی هدیه از البوم بزرگ
 • عکس 70*100 با شاسی قابدار
 • لیت 13*18 30 عدد با شاسی کتابی
 • یادگاری والدین 30*40 با شاسی

  منوی شماره 3

  7,000,000 4,900,000 تومان
 • تصویربرداری 2 دوربین با دوربینهای
 • FS / Alpha7 / SLR(MARK4)
 • عکاسی و تصویربرداری روز فرمالیته
 • تصویربرداری باغ با هلی شات
 • پخش پروجکشن کلیپ روز مراسم
 • تحویل فیلم روی هارد و Blu_Ray
 • عکاسی عقد و خبری روز مراسم
 • البوم 10 برگ 30*80 با جلد چرم (عقد و خبری)
هدایای آرته
 • البوم کیفی هدیه از البوم بزرگ (عروسی)
 • عکس 70*100 با شاسی قابدار
 • عکس 50*70 با شاسی قابدار
 • البوم امضا یادگاری
 • لیت 50 عدد بوکلت دو برگی
 • یادگاری والدین 60*40 با شاسی

  منوی vip

  14,000,000 0 تومان